SZKOLENIE: Wymagania standardu FSC-STD-40-004 V3-1

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej lub na miejscu u Klienta

CEL SZKOLENIA

Celem zajęć jest prezentacja oraz interpretacja wymagań standardu FSC-STD-40-004 V3-1. Szkolenie skierowane jest do osób , które wdrażają lub aktualizują system FSC wg standardu FSC-STD-40-004 V3-1 w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
– Cel i zakres standardu FSC
– Pojęcia i definicje
2. Wymagania uniwersalne
– System zarzadzania CoC
– Źródła pozyskiwania surowca
– Sposoby postępowania z materiałem
– Rejestr materiałów i wyrobów FSC
– Sprzedaż
– Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi legalności drewna
– Wymagania dotyczące kwestii społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
3. Kontrola oświadczeń FSC
– Ustanowienie grup wyrobów na potrzeby oświadczeń FSC
– System transferowy
– System procentowy
– System kredytowy
4. Wymagania dodatkowe
– Wymagania dodatkowe dotyczące etykietowania
– Podwykonawstwo
5. Kryteria kwalifikacji do indywidualnej, wielozakładowej
i grupowej certyfikacji CoC
– Kwalifikacja do indywidualnej certyfikacji CoC
– Kwalifikacja do wielozakładowej certyfikacji CoC
– Kwalifikacja do grupowej certyfikacji CoC
6. Pytania uczestników
7. Dyskusja