FSSC 22000

Norma FSSC 22000 jest uznawana przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI). Umożliwia to wykorzystanie normy FSSC 22000 do spełnienie wymogów kilku globalnych sprzedawców detalicznych bądź firm oferujących markową żywność w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

Producenci żywności, którzy posiadają już certyfikat ISO 22000, muszą jedynie przejść ocenę dodatkowych wymogów, by spełnić wymagania normy FSSC 22000. Jeśli firma spełnia wymogi któregoś z programów uznanych przez GFSI, może bezproblemowo przejść do certyfikacji FSSC 22000.
 
Norma FSSC ma zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją żywności, niezależnie od jego wielkości i złożoności procesu produkcji. Norma ta odnosi się zarówno do przedsiębiorstw komercyjnych, jak i organizacji niekomercyjnych, a także zarówno do spółek publicznych, jak i prywatnych. 
Dotyczy to między innymi producentów:

 • żywności;
 • opakowań;
 • organizacji magazynujących i transportujących.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to: 

 • wzmocnienie zaufania klientów i urzędów nadzorujących do wytwarzanych produktów,
 • łatwa integracja standardu z istniejącymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 22000,
 • uzyskanie certyfikatu, który dzięki zatwierdzeniu przez GFSI, może zostać uznany przez kontahentów (również sieci handlowe) na równi z certyfikatami BRC i IFS,
 • wzrost zadowolenia klienta – poprzez dostarczenie produktów, które spełniają wymagania pod kątem jakości oraz bezpieczeństwa,
 • obniżenie kosztów eksploatacji – poprzez ciągłe doskonalenie procesów,
 • wydajne zarządzanie ryzykiem,
 • potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym,
 • wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym.