SZKOLENIE: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej lub na miejscu u Klienta

CEL SZKOLENIA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do zagadnień związanych z zasadami i technikami przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
– Cele i rodzaje audytów
– Pojęcia i definicje
2. Sześć zasad audytowania
3. Planowanie audytu (program audytów)
4. Realizacja audytu

  • wyznaczenie auditorów
  • opracowanie planu audytu
  • wymagania dla auditora
  • lista pytań

5. Przygotowanie audytów

  • przeprowadzenie spotkania otwierającego
  • zbieranie i weryfikowanie informacji
  • opracowanie ustaleń z audytu
  • przygotowanie wniosków z audytu
  • przeprowadzenie spotkania zamykającego

6. Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z audytu
7. Zakończenie audytu i działania poudarowe
8. Kompetencje i ocena auditorów
9. Pytania uczestników
10. Dyskusja