SZKOLENIE: WYMAGANIA STANDARDU BRCGS FOOD/IFS FOOD

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej lub na miejscu u Klienta

CEL SZKOLENIA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRCGS FOOD/IFS FOOD oraz przedstawienie zasad dokumentowania systemu. Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych w firmie za zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie
– Cel, zakres i zastosowanie standardu
– Pojęcia i definicje
II. Wymagania standardu:
1. Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
2. System HACCP
3. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności, w tym m. in.

 • Nadzór nad dokumentacją
 • Zapisy
 • Specyfikacje
 • Audyty wewnętrzne
 • Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
 • Zarzadzanie podzleconymi procesami
 • Zarządzanie dostawcami usług
  Identyfikowalność
 • Ukierunkowanie na klienta i przegląd umowy
 • Postępowanie z reklamacjami
 • Zarządzanie usunięcie wyrobu, incydentami, i wycofaniem wyrobu z rynku

4. Normy dla zakładu, w tym m. in.

 • Normy dla otoczenia
 • Konstrukcja i wnętrza budynków
 • Media
 • Ochrona
 • Układ i przepływ produktu
 • Wyposażenie
 • Konserwacja
 • Utrzymywanie porządku i sprzątanie
 • Kontrola zanieczyszczenia produktu ciałami obcymi
 • Odpady i utylizacja odpadów
 • Zwalczanie szkodników

5. Nadzór nad wyrobem i procesem, w tym m. in.

 • Rozwój wyrobu
 • Nadzór nad procesem
 • Kalibracja sprzętu do kontroli i pomiarów
 • Kontrola, badania i pomiary wyrobów
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  Materiały wejściowe
 • Przechowywanie wszystkich materiałów i produktów pośrednich i gotowych
 • Wysyłka i transport

6. Personel, w tym m. in.

 • Szkolenia i kompetencje
 • Higiena osobista
 • Pomieszczenia dla personelu
 • Badania lekarskie
 • Odzież ochronna

III. Informacje dodatkowe

 • Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania
 • Metodyka wdrażania systemu zarządzania
 • Integracja z innymi systemami zarządzania
 • Certyfikacja systemu zarządzania

IV. Pytania uczestników
V. Dyskusja