Opracowanie i wdrożenie systemu BRC/IFS

Zakres prac wdrożeniowych systemów BRC/IFS obejmuje:

 • Audyt wstępny infrastruktury i dokumentacji wraz z zaleceniami
 • Określenie zakresu stosowania systemu (wyłączenia)
 • Określenie listy wymagań
 • Projektowanie dokumentacji wymaganej standardem
 • Opracowanie planu HACCP
 • Szkolenie kierownictwa z zakresu wymagań standardu
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • Pomoc w zaplanowaniu działań naprawczych
 • Pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania i weryfikacji systemu HACCP
 • Konsultacje w zakresie wdrożenia wymagań standardu
 • Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • Uczestnictwo w audycie certyfikującym (opcjonalnie)