SZKOLENIE: SYSTEM HACCP WG. CODEX ALIMENTARIUS

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej lub na miejscu u Klienta

CEL SZKOLENIA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami systemu HACCP oraz przedstawienie zasad dokumentowania systemu. Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych w firmie za zarządzanie systemem HACCP.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Historia i cele wdrażania systemu HACCP
 • Aktualne i planowane wymagania prawa żywnościowego – wprowadzenie do prawodawstwa UE w tym zakresie, podstawowe definicje
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności – Zasady GMP/GHP, będące warunkiem podstawowym przy wdrażaniu systemu HACCP
 • Dobra praktyka Produkcyjna – GMP
 • Dobra Praktyka Higieniczna – GHP
 • Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP
 • 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius
 • 12 etapów wdrażania systemu HACCP
 • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywności
 • Etapy wstępne umożliwiające analizę zagrożeń
 • Inwentaryzacja zagrożeń i ich dopuszczalne poziomy
 • Metody oceny ryzyka
 • Środki kontroli systemu HACCP
 • Możliwości wykorzystania różnych drzew decyzyjnych
 • System monitorowania Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) i działania korygujące
 • Zasady opracowywania dokumentacji systemowej
 • przykłady dokumentów
 • samodzielne opracowywanie dokumentów (np. procedura identyfikowalności, wycofania z rynku, weryfikacji systemu HACCP)
 • plan HACCP
 • Audyty wewnętrzne systemu HACCP
 • Weryfikacja i doskonalenie istniejącego systemu HACCP
 • Trudności i najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu systemu HACCP
 • Pytania uczestników
 • Dyskusja