BRCGS Storage and Distribution

BRCGS Storage and Distribution jest standardem stosowanym w magazynowaniu i logistyce.
Firmy logistyczne zajmujące się magazynowaniem i transportem żywności potwierdzają wysoką jakość usług dzięki wdrożeniu standardu BRCGS Storage and Distribution, zapewniając bezpieczeństwo, integralność i identyfikowalność artykułów spożywczych w całym łańcuchu dostaw.
Firma logistyczna w celu uzyskania certyfikatu na zgodność ze standardem BRCGS Storage and Distribution musi potwierdzić m.in, zgodność:

  • systemów służących do monitorowania jakości produktów,
  • procesów związanych z sortowaniem, pakowaniem, załadowywaniem i rozładowywaniem towarów,
  • częstotliwości przeprowadzania kontroli jakości procesów logistycznych przez jednostki wewnętrzne,
  • warunków panujących w magazynach, gdzie jest przechowywana żywność,
  • sposobów zapewniania chłodzenia, mrożenia oraz rozmrażania artykułów żywnościowych,
  • stanu technicznego urządzeń i samochodów, które wykorzystywane są w celach transportowych.