STANDARD BRCGS

Brytyjska organizacja BRC (British Retail Consortium), działająca od 1998 roku, skupiająca brytyjskie, skandynawskie, duńskie i holenderskie sieci hipermarketów opracowała standardy dla:

 • producentów żywności (BRCGS Food)
 • operatorów logistycznych (BRCGS Storage & Distribution)
 • producentów opakowań (BRCGS Standard for Packaging Materials)
 • producentów wyrobów gospodarstwa domowego i kosmetyków oraz innych produktów nie będących oraz żywnością ani opakowaniami (BRCGS Consumer Products)
 • pośredników i agentów (BRCGS Agents  and Brokers).
 • Certyfikat BRCGS przyznaje się konkretnemu zakładowi produkcyjnemu na 12 lub 6 miesięcy licząc od daty jego przyznania w zależności od uzyskanego poziomu.
 • Maksymalny czas od daty audytu do przyznania certyfikatu to 42 dni.
 • Podczas audytu oceniany jest poziom spełnienia wymagań standardu BRCGS. Brak spełnienia wymagań oznacza niezgodność. Poziom niezgodności audytor określa na podstawie wagi i ryzyka w oparciu o zebrane dowody.
 • Raport oraz dowody działań korygujących są weryfikowane podczas przeglądu technicznego przez kierownictwo jednostki certyfikacyjnej, które ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu i poziomie oceny (A, B, C lub D).
 • Oceny A , B , C ( w przypadku 1 dużej niezgodność) są pozytywne, certyfikat BRCGS jest przyznawany. Natomiast przy ocenie C (w tym 2 duże niezgodności) oraz D wymagany jest audyt ponowny w terminie do 28 dni potwierdzający zamknięcie niezgodności, a także zwiększona częstotliwość ponownych audytów z „co 12 miesięcy” na „co 6”. Ocena poniżej D skutkuje  nieprzyznaniem  certyfikatu.

Wymagania podstawowe standardów BRC

 • Zagwarantowanie przebiegu wszystkich procesów w higienicznych warunkach.
 • Zapewnienie ochrony przez czynnikami szkodliwymi.
 • Zagwarantowanie spełnienia technicznych wymagań utrzymania infrastruktury.
 • Dokumentowanie prowadzonych działań.
 • Zapewnienie adekwatnej jakości produktów wobec obowiązujących standardów.
 • Utrzymanie wymaganej dokumentacji.
 • Wprowadzenie systemu identyfikowalności, który pozwala na identyfikację i identyfikowalność produktów.
 • Zagwarantowanie systemów obrony obiektu.
 • Zagwarantowanie systemów zapobiegania zafałszowaniom.
 • Dostosowanie systemów produkcyjnych do norm obowiązujących w branży.

Firma realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z wymagań stosowanych standardów lub norm.

Rodzina standardów BRC obejmuje następujące normy:

BRCGS Food 

zawiera wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności („marki własnej”) oraz określa zasady audytowania. Łączy zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.

BRCGS Consumer Products 

skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np.: producentów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego.

BRCGS Standard for Packaging Materials 

stawia wymagania wobec producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności, jak również producentów opakowań o innym przeznaczeniu. Są to głównie wymagania w zakresie higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania  jakością. BRCGS Standard for Packaging Materials został stworzony przez British Retail Consortium (BRC) i  Institute  of  Packaging  (IoP)  w  roku  2001

BRCGS Agents and Brokers 

stosowany w przypadku firm, które nie produkują, przetwarzają, nie pakują oraz nie przechowują w ich własnych obiektach lub zakładach żywności, a jedynie kupują, sprzedają produkty.

BRCGS Storage & Distribution 

podaje wymagania dotyczące składowania, dystrybucji i sprzedaży hurtowej oraz zlecanych usług w zakresie paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych