STANDARD IFS

IFS jest prawnie niezależną firmą z siedzibą w Berlinie w skład której wchodzi HDE, Niemiecka Federacja Detaliczna i FCD, Francuska Federacja Detaliczna. IFS posiada oddziały w Europie, Chinach i Ameryce Północnej i Południowej. Dostarcza swoje usługi w ponad 20 językach.
Międzynarodowy standard IFS Food został opracowany przez organizacje handlowe z Niemiec, Francji oraz Włoch i jest zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IFS?

Coraz większe wymagania po stronie konsumentów spowodowały, że oferowana przez producentów żywność  oraz usługi towarzyszące powinny zapewniać najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Wzrastające ryzyko produkcji, jak i globalizacja przepływu towarów, doprowadziły do stworzenia jednolitych zasad do audytowania producentów.
Lista kontrolna, według której prowadzone są audyty certyfikujące, daje przejrzystość wyników, a stworzona baza certyfikowanych  klientów według standardu IFS pozwala sieciom handlowym na weryfikację dostarczonych informacji.

Certyfikat na zgodność z wymaganiami standardu IFS jest przyznawany na okres 1 roku. Po jego zakończeniu przeprowadzane są audyt re-certyfikujące, które potwierdzają utrzymanie standardów zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa.

 

Rodzina standardów IFS obejmuje następujące normy:

IFS FOOD

jest standardem audytowania dostawców/wytwórców dla Handlowców Detalicznych i Hurtowych produktów spożywczych. Służy przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa żywności oraz poziomu jakości producentów.

IFS LOGISTICS

zawiera wymagania związane z załadunkiem, składowaniem, przewozem, rozładunkiem towarów.

IFS BROKER

jest skupiony na działalności pośredników handlowych. Ułatwia właściwy sposób wyboru dostawców.

IFS HPC 

dedykowany dla producentów chemii gospodarczej  oraz produktów kosmetycznych.

IFS Wholesale / Cash & Carry 

dedykowany dla hurtowników oraz sklepów typu Cash&Carry

IFS PACsecure 

dedykowany dla firm pakujących  gwarantując bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych.

IFS Food Store 

dla inspekcji w celu kontroli sklepów detalicznych  oraz supermarketów.

Standardy IFS wprowadzają wiele ułatwień i korzyści dla firm, m.in.:  

 • Przejrzysty i uproszczony  dostęp do rynku;
 • Przejrzystość na całej długości łańcucha dostaw;
 • Ciągłe doskonalenie poprzez zróżnicowany system oceny; 
 • Zarządzanie dostawcami za pośrednictwem bazy danych IFS;
 • Wielojęzyczne narzędzia wdrożenia jak przewodniki, aplikacje, szkolenia, webinaria oraz e-learning;
 • Mierzalne usprawnienie procesów, a tym samym eliminacja lub zmniejszenie kosztów.

Wymagania podstawowe standardów IFS

 • Zagwarantowanie przebiegu wszystkich procesów w higienicznych warunkach.
 • Zapewnienie ochrony przez czynnikami szkodliwymi.
 • Zagwarantowanie spełnienia technicznych wymagań utrzymania infrastruktury.
 • Dokumentowanie prowadzonych działań.
 • Zapewnienie adekwatnej jakości produktów wobec obowiązujących standardów.
 • Utrzymanie wymaganej dokumentacji.
 • Wprowadzenie systemu identyfikowalności, który pozwala na identyfikację i identyfikowalność produktów.
 • Zagwarantowanie systemów obrony obiektu.
 • Zagwarantowanie systemów zapobiegania zafałszowaniom.
 • Dostosowanie systemów produkcyjnych do norm obowiązujących w branży.

Firma realizuje szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z wymagań stosowanych standardów lub norm.