STANDARD IFS Broker

IFS Broker jest międzynarodowym standardem utrzymania jakości i bezpieczeństwa produktów na etapie skupu, przechowywania i odsprzedaży przez importerów, brokerów oraz agencje handlowe. Wszystkim przedsiębiorstwom zajmujących się usługami importowymi oraz pośrednikom handlowych w zakresie obrotu artykułami spożywczymi zalecamy wdrożenie standardu IFS Broker. Stanowi on potwierdzenie zachowania wysokich norm bezpieczeństwa i jakości dostarczanych produktów.
System IFS Broker obejmuje wyłącznie usługi brokerskie. W jego zakres wchodzą: system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów, zarządzanie zasobami, proces planowania i świadczenia usług, obrona produktu przed celowym zanieczyszczeniem lub ingerencją osób trzecich, jak też pomiary, analizy i doskonalenie oraz odpowiedzialność najwyższego kierownictwa.

IFS Broker przeznaczony jest dla:

 • agencji handlowych,
 • brokerów,
 • dilerów specjalizujących się w sprzedaży:
  – produktów spożywczych,
  – higieny osobistej,
  – chemii gospodarczej,
  – opakowań.