BRCGS for Packaging Materials

BRCGS for Packaging Materials jest standardem dla producentów opakowań do kontaktu z żywnością.

Celem standardu BRC Standard for Packaging Materials jest ustanowienie jednolitych norm, które są niezbędne do niezależnej i obiektywnej oceny możliwości produkcyjnych i jakościowych producentów opakowań.
BRC Standard for Packaging Materials skierowany jest do producentów opakowań do żywności (materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością). Obejmuje on między innymi producentów opakowań szklanych, z tworzyw sztucznych (np. PET, PVC, PP, PE), papieru, drewna, aluminium, wyrobów z recyklingu, itp. Wyroby klasyfikowane są tu na grupy, w których wyróżnić można odrębne wymagania, zależnie od tego, jak produkty te wpływają na bezpieczeństwo użytkownika i jakie przepisy prawne i normy się do nich odnoszą.