SZKOLENIE: WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej lub na miejscu u Klienta

CEL SZKOLENIA

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. W ramach szkolenia tworzona będzie dokumentacja systemowa oparta specyfice firmy. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uporządkować wiedzę lub rozpocząć pracę w działach jakości zakładów spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – cele, podobieństwa i różnice:
  – HACCP,
  – ISO 22000,
  – BRC FOOD,
  – IFS FOOD,
  – FSSC 22000
 • Wymagania prawa żywnościowego – wprowadzenie do prawodawstwa UE w tym zakresie, podstawowe cele
 • Kultura Bezpieczeństwa Żywności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności – dobre praktyki higieniczne:
 • Lokalizacja (budynku, wyposażenia i instalacji)
 • Wyposażenie i pomieszczenia (projekt; zastosowane materiały)
 • Wyposażenie (bezpieczne materiały w kontakcie z żywnością; urządzenia kontrolno- pomiarowe; pojemniki na odpady i substancje niejadalne)
 • Obiekty
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Usuwanie odpadów
 • Czyszczenie
 • Wyposażenie osobowe higieny i toalety
 • Regulacja temperatury
 • Jakość powietrza i wentylacji
 • Oświetlenie
 • Przechowywanie
 • Konserwacja zakładu
 • Czyszczenie i dezynfekcja (procedury, programy)
 • Monitorowanie i zwalczanie szkodników
 • Stan zdrowia pracowników
 • Higiena osobista
 • Zachowania w obszarze produkcji/dystrybucji
 • Goście
 • Kontrola operacji
 • kontrola czasu i temperatury
 • specyficzne etapy procesu
 • specyfikacje mikrobiologiczne i inne
 • zanieczyszczenia ciałami fizycznymi i substancjami chemicznymi
 • wymagania dla dostarczanych materiałów
 • pakowanie
 • woda
 • zarządzanie i nadzór
 • dokumentowanie i zapisy
 • procedury wycofania z rynku
 • Informacje o produkcie i świadomość klienta
 • Identyfikacja i identyfikowalność (znakowanie)
 • Transport
 • System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz wytyczne dotyczące jego stosowania
 • Podział obowiązków w firmie w związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – rola, zadania, obowiązki i uprawnienia
 • Audyty wewnętrzne i dokumentacja w systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Doskonalenie istniejącego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – dokonywanie aktualizacji oraz przeglądu przez kierownictwo
 • Trudności i najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
 • Pytania uczestników
 • Dyskusja