Opracowanie i wdrożenie systemu FSC

Zakres prac wdrożeniowych systemów FSC obejmuje:

 • Analiza organizacji
 • Analiza przekazanych danych, dokumentów i informacji
 • Identyfikacja grup produktów
 • Identyfikacja źródła surowca certyfikowanego
 • Wybór systemu kontroli oświadczeń
 • Opracowanie zakresów obowiązków
 • Określenie współczynników wydajności
 • Określenie wykazu dokumentów
 • Opracowanie wzorów formularzy
 • Określenie zasad sporządzania oświadczeń FSC
 • Określenie zasad związanych z podwykonawstwem
 • Przeprowadzenie szkolenia Pełnomocnika i kluczowego personelu
 • Pomoc w doborze jednostki certyfikującej oraz wsparcie w procesie certyfikacji.