STANDARD IFS fOOD

IFS Food jest standardem skierowanym do dostawców detalicznych i hurtowych oraz do producentów żywności, a także koncernów przetwórstwa spożywczego. IFS Food znajduje zastosowanie w przypadku przetwórstwa żywności oraz gdy  zachodzi ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas  bezpośredniego pakowania.
Do głównych zadań standardu IFS Food należy kontrola producentów żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także jakości procesów prowadzących do jej produkcji oraz jakości wytwarzanych produktów. Standard IFS Food może być stosowany w momencie, kiedy produkt jest „przetwarzany” lub kiedy istnieje realne zagrożenie zanieczyszczenia produktu podczas pierwszego pakowania. IFS Food nie znajduje zastosowania w przypadku importerów oraz eksporterów, transportu żywności oraz magazynowania i dystrybucji.