BRCGS Food Safety

BRCGS Food Safety jest standardem dla producentów żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego i suplementów diety.

BRCGS Food Safety to globalny system bezpieczeństwa żywności, zatwierdzony w ramach GFSI, kierowany do producentów branży spożywczej. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesie produkcji żywności, a także pakowania, przechowywania oraz dystrybucji wytwarzanych produktów żywnościowych. Posiadanie certyfikacji BRC GS Food Safety zapewnia więc najwyższe bezpieczeństwo produktu na każdym etapie działania.

BRCGS Food Safety to standard, który został opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii. Certyfikat ten stanowi ważny dokument, który potwierdza, że firma wdrożyła w obszarze swojej działalności system HACCP oraz System Zarządzenia Jakością. BRC GS Food Safety określa ramy związane z bezpieczeństwem, integralnością, legalnością, a także z jakością produktów żywnościowych. Zadaniem systemu BRC GS Food jest ponadto kontrola operacyjna wyżej wymienionych kryteriów w branżach związanych z produkcją, przetwórstwem oraz pakowaniem żywności.