STANDARD IFS Logistics

IFS Logistics jest międzynarodowym standardem dla transportu i magazynowania i dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych, zajmujących się przewozem, pakowaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów spożywczych i niespożywczych. Opracowano go w celu audytowania całego łańcucha logistycznego.
Twoja organizacja może wdrożyć system IFS Logistics niezależnie od wykorzystywanych środków transportu, szczególnych warunków magazynowania oraz obowiązujących zasad pakowania.

Firmy logistyczne i transportowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa magazynowanych i przewożonych towarów. Certyfikat IFS Logistics potwierdza, że przedsiębiorstwo spełniło regulacje międzynarodowe w zakresie procesu dostaw produktów zamówionych przez klienta.

Certyfikat IFS Logistics przyznawany jest firmom, które zajmują się usługami związanymi z dostarczaniem produktów do klienta. Wśród działań logistycznych, które uwzględnia standard IFS, znajdują się:

  • Transport wybranego towaru przez kupującego do wskazanego miejsca.
  • Pakowanie zbiorcze produktów lub wstępnie zapakowanych artykułów żywnościowych w celu ich dalszej dystrybucji.
  • Magazynowanie palet i opakowań przeznaczonych do dalszego transportu.
  • Dystrybucja produktów, które znajdują się luzem.
  • Ładowanie i rozładowywanie towarów.