BRCGS Agents&Brokers 

BRCGS Agents&Brokers  jest standardem stosowanym w firmach, które świadczą usługi zakupów, transportu lub dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw.

BRCGS Agents&Brokers  jest zaprojektowany w taki sposób, aby promować najlepsze praktyki bezpieczeństwa produktów, jakość oraz kryteria operacyjne wymagane do wypełnienia zobowiązań w zakresie przestrzegania prawa i ochrony konsumentów.
Norma nie obejmuje dostawców usług logistycznych, którzy przechowują, transportują i dystrybuują pakowaną żywność, towary konsumpcyjne i materiały opakowaniowe