Opracowanie i wdrożenie systemu PEFC

Zakres prac wdrożeniowych systemów PEFC obejmuje:

 • Analiza organizacji
 • Analiza przekazanych danych, dokumentów i informacji
 • Identyfikacja grup produktów
 • Identyfikacja źródła surowca certyfikowanego
 • Wybór metody łańcucha dostaw
 • Opracowanie zakresów obowiązków
 • System należytej staranności
 • Określenie wykazu dokumentów
 • Opracowanie wzorów formularzy
 • Określenie zasad sporządzania stwierdzeń PEFC
 • Określenie zasad związanych z podwykonawstwem
 • Przeprowadzenie szkolenia Pełnomocnika i kluczowego personelu w zakresie:
  – Pomoc w przeprowadzeniu audytów wewnętrznych
  – Pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania
  – Pomoc w doborze jednostki certyfikującej oraz wsparcie w procesie certyfikacji.