STANDARD IFS HPC 

IFS HPC  jest standardem dla produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Standard w branży kosmetycznej i przedmiotów gospodarstwa domowego IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care Standard). Popularność standardu IFS HPC związana jest z rosnącymi wymaganiami sieci handlowych w stosunku do jakości i bezpieczeństwa produktów dla konsumenta finalnego.

Zakres standardu IFS Household and Personal Care

  • Standard IFS HPC obejmuje cztery grupy produktów:
  • Produkty kosmetyczne oraz produkty higieny osobistej.
  • Produkty chemii gospodarczej i artykuły gospodarstwa domowego.
  • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.
  • Produkty lub materiały, które są przeznaczone do higieny osobistej z wyłączeniem produktów kosmetycznych, a także niektóre wyroby medyczne.

Firma realizuje szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z wymagań stosowanych standardów lub norm.