ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności opracowanym dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym:

 • producenci żywności,
 • transport i przechowywanie żywności,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producenci dodatków do żywności,
 • producenci wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • producenci opakowań do kontaktu z żywnością,
 • producenci środków czystości,
 • usługodawcy (obsługa higieniczna, DDD).

System zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrost zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • redukcja kosztów – wzrost efektywności,
 • ochrona interesów organizacji oraz konsumenta,
 • obniżenie kosztów działalności,
 • uporządkowanie działań firmy,
 • ciągłe doskonaleniem systemu – rozwój firmy.