FSC I PEFC

Forest Stewardship Council® (FSC) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) są największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym.
Unia Europejska od 2002 roku za priorytetowe uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 995/2010 z 20 października 2010 roku każdy producent i dystrybutor drewna i produktów z drewna, po raz pierwszy wprowadzający wyroby na polski rynek, musi wdrożyć system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka. Jego brak grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Przystąpienie do programu certyfikacji wg. międzynarodowego standardu FSC lub PEFC jest jednym ze sposobów na spełnienie tych wymogów

Co oznacza certyfikat PEFC „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne”?

Certyfikacja wg standardu PEFC „Chain of Custody of Forest-based Products”  pozwala na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu.
System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową. Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania: jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).

Co oznacza certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC?

Co oznacza certyfikat PEFC „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne”?

Certyfikacja wg standardu PEFC „Chain of Custody of Forest-based Products”  pozwala na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu. System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową. Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania: jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).

Co oznacza certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC?

Certyfikat FSC „Chain of Custody” potwierdza, że kupowane i sprzedawane materiały i produkty z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów i mogą być oznaczone znakiem FSC. System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standard FSC CoC obejmuje m.in. zarządzanie jakością, specyfikację materiałów oraz ich identyfikację i segregację, kontrolę produkcji, fakturowanie oraz dokumentację sprzedażową i umieszczanie na produktach znaku FSC.

Dla kogo jest certyfikat FSC i PEFC?

Standardy FSC i PEFC przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branży drzewnej i papierniczej, a w szczególności dla:

  • tartaków
  • producentów mebli i wyrobów stolarskich
  • wytwórni płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek
  • producentów wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  • wytwórni budynków prefabrykowanych
  • producentów opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.
  • zakładów papierniczym
  • dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego